Web GIS Preglednik

Na ovoj karti cilj nam je objaviti prodajna mjesta na teritoriju Republike Hrvatske na kojima je moguće kupiti bezglutenske prozivode te restorane i bistore na kojima je moguće naručiti siguran bezglutenski obrok.